Viet Nam

Vietnam-U.S. Reporting Program: Marking Two Decades of U.S.-Vietnamese Relations

Trung tâm báo chí quốc tế (ICFJ) đang tìm kiếm các ứng viên cho Chương trình Đưa tin Việt Nam - Hoa Kỳ. Chương trình này có một khóa học trực tuyến, tua tham quan học tập và tư vấn cá nhân để kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

60 nhà báo Việt Nam đủ điều kiện sẽ được ICFJ lựa chọn để tham gia chương trình. Khóa học trực tuyến sẽ được tổ chức trong năm tuần, bắt đầu từ ngày 05 tháng Một năm 2015 và kết thúc vào ngày 06 tháng Hai năm 2015. Khóa học sẽ tập trung vào các vấn đề về song phương và toàn cầu.

Cambodia, Laos and Vietnam: Journalism Training (2005)

Knight International Journalism Fellow Jessica Smith completed four months of journalism training in Cambodia, Laos and Vietnam in 2005, partnering with the the Independent Journalism Foundation.

Cambodia and Vietnam: Journalism Training (2003)

Knight International Journalism Fellow Bonnie Huang completed nine months of journalism training in Cambodia and Vietnam in 2003, partnering with the Independent Journalism Foundation.

Cambodia and Vietnam: Journalism Training (2003)

Knight International Journalism Fellow Richard Hornik completed four months of journalism training in Cambodia and Vietnam in 2003, partnering with the Independent Journalism Foundation.

Cambodia and Vietnam: Journalism Training (2004)

Knight International Journalism Fellow Michelle Foster completed nine months of journalism training in Cambodia and Vietnam in 2004, partnering with the Independent Journalism Foundation.

Vietnam: Journalism Training (2006)

Knight International Journalism Fellow Beth Erickson completed four months of journalism training in Vietnam in 2006.