Vietnam-U.S. Reporting Program: Marking Two Decades of U.S.-Vietnamese Relations


Trung tâm báo chí quốc tế (ICFJ) đang tìm kiếm các ứng viên cho Chương trình Đưa tin Việt Nam - Hoa Kỳ. Chương trình này có một khóa học trực tuyến, tua tham quan học tập và tư vấn cá nhân để kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

60 nhà báo Việt Nam đủ điều kiện sẽ được ICFJ lựa chọn để tham gia chương trình. Khóa học trực tuyến sẽ được tổ chức trong năm tuần, bắt đầu từ ngày 05 tháng Một năm 2015 và kết thúc vào ngày 06 tháng Hai năm 2015. Khóa học sẽ tập trung vào các vấn đề về song phương và toàn cầu. Các chủ đề cụ thể sẽ đề cập tới vấn đề quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và các nước láng giềng trong khu vực và các đối tác quốc tế, các vấn đề kinh tế toàn cầu và khu vực. Khóa học cũng bàn về các vấn đề mang tính nghề nghiệp, bao gồm cả đạo đức báo chí và sự phụ thuộc vào việc đưa tin dựa trên dữ kiện.

15 người tham gia khóa học trực tuyến có kết quả cao nhất sẽ được tham gia chuyến tham quan học tập 15 ngày ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ giữa tháng Sáu năm 2015. Chuyến tham quan học tập ở Hoa Kỳ sẽ là dịp để mở rộng và áp dụng các kỹ năng đã được học trong khóa học trực tuyến. Chuyến tham quan học tập sẽ tập trung vào vai trò của báo chí trong nền dân chủ, xây dựng kỹ năng báo chí, cũng như các vấn đề về chính phủ và ngoại giao. Các nhà báo sẽ tham gia vào các khóa tập huấn, gặp gỡ các chuyên gia và nhà báo ở các phòng tin để tìm hiểu về Hoa Kỳ và tìm hiểu về cách thức vận hành của cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ trong thời đại số.

Các nhà báo được chọn tham quan học tập sẽ được đến thăm Washington, D.C.; San Jose, California; và thành phố New York. Sau khi trở về Việt Nam vào cuối tháng Sáu, các nhà báo còn được tư vấn trực tuyến thêm trong thời gian một tháng để giúp họ viết những câu chuyện sau khóa học trực tuyến và đợt tham quan học tập. Các bài viết sẽ tập trung vào mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, những vấn đề đối ngoại của khu vực Đông Nam Á, kinh tế quốc tế và thương mại.


The International Center for Journalists (ICFJ) is seeking applicants for the Vietnam-U.S. Reporting Program. This program, featuring an online course, study tour and individual mentoring, celebrates the 20th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the United States and Vietnam.

ICFJ will select up to 60 qualified Vietnamese journalists to participate in the program. The online course will run for five weeks, beginning Jan. 5 2015 and concluding on Feb. 6 2015. The course will focus on covering bilateral and global issues. Specific topics will include U.S.-Vietnam relations, Vietnam’s relations with China and its regional neighbors and international partners, and global and regional economic issues. The course will also address issues of professionalism, including journalism ethics and reliance on fact-based reporting.

The top 15 participants in the online course will be selected for a 15-day study tour of the United States, beginning mid-June 2015. The U.S. study tour will amplify and build on the skills learned during the online course. The tour will focus on the role of journalism in a democracy, journalism skills building, as well as government and foreign affairs. The journalists will participate in training sessions and meet with experts and journalists in newsrooms to learn about the United States and gain perspective on how media in America function in the digital age.

Journalists selected for the study tour will visit Washington, D.C.; San Jose, California; and New York City. After returning to Vietnam in late June, the journalists will receive one month of online mentoring to help them as they work on stories informed by the online course and study tour. The stories will focus on U.S.-Vietnam relations, Southeast Asian regional foreign affairs concerns, and international economics and trade.